Thông báo chính sách đóng tiền dự án chung cư GoldSeason của TNR Holdings Việt Nam